LAGALEGUR FYRIRVARI OG NOTKUN Á VEFSVÆÐINU.

á ekki við

Þetta er eina opinbera vefsvæði MINI á Íslandi.BL ehf. ber ábyrgð á efninu á þessu vefsvæði og Facebook-síðu MINI. 

Þegar vísað er til „við“, „okkur“ og „okkar“ er átt við BL ehf. nema annað sé tekið fram.

 

UPPLÝSINGAR UM FYRIRTÆKIÐ.

BL ehf. 

Sævarhöfða 2, 110 Reykjavík, Íslandi

Kennitala 630211-0500

 

Kennitala fyrirtækis: 630211-0500. Skráð skrifstofa: Sævarhöfða 2, 110 Reykjavík, Íslandi.

VSK-númer: 110065.

 

Netfang: bl@bl.is.

 

Þegar talað er um „BMW AG“ er átt við Bayerische Motoren Werke Aktiengesellshaft sem hefur aðsetur í Petuelring 130, 80788 München, Þýskalandi.

Tilvísanir í „BMW Group“ eiga við sérhvert félag sem tilheyrir BMW Group þar sem endanlegt móðurfélag er BMW AG. 

SKILMÁLAR VEFSVÆÐISINS: LESTU ÞETTA VANDLEGA.

Neðangreindir skilmálar eiga við um notkun þína á þessu vefsvæði og með því að nota vefsvæðið samþykkirðu að hlíta þeim. Ef þú samþykkir ekki þessa skilmála skaltu ekki nota vefsvæðið.Við kunnum að breyta þessum skilmálum hvenær sem er með því að uppfæra skilmálana sem birtast á þessu vefsvæði. Það er á þína ábyrgð að lesa yfir skilmála vefsvæðisins í hvert sinn sem þú ferð inn á það til að ganga úr skugga um að þú þekkir nýjustu skilmálana. Ef þú notar vefsvæðið eftir breytingar merkir það að þú samþykkir endurskoðaða skilmála.
Þetta vefsvæði er aðgengilegt án endurgjalds og er eingöngu ætlað til einkanota og það má ekki nota í neinum viðskiptalegum tilgangi.

VÖRUR OG ÞJÓNUSTA.


Veittar upplýsingar um vörur og þjónustu á þessu vefsvæði eru ekki og skulu ekki teljast vera tilboð um að selja eða útvega slíkar vörur og þjónustu og seljandinn eða birgirinn má ávallt samþykkja eða hafna tilboði þínu að eigin ákvörðun. Allar vörur og þjónusta á þessu vefsvæði eru háðar framboði og kunna að vera afturkallaðar án fyrirvara. Allar vörur og þjónusta og verð kunna einnig að breytast án fyrirvara.

SKILMÁLAR FYRIR EINSTAKAR VÖRUR OG ÞJÓNUSTU.

Þessa skilmála ætti að lesa í samhengi við sérstaka skilmála fyrir sölu eða útvegun einstakra vara eða þjónustu sem vísað er til á þessu vefsvæði. Ef vart verður við ósamræmi á milli þessara skilmála og skilmála tiltekinna vara og þjónustu skulu hinir síðarnefndu gilda.

UPPLÝSINGAR UM VÖRUR OG ÞJÓNUSTU.

Þrátt fyrir að við höfum gert allt sem í okkar valdi stendur til að tryggja að upplýsingarnar á þessu vefsvæði séu uppfærðar og nákvæmar tökum hvorki við né söluaðilar MINI ábyrgð á því að þú getir reitt þig á upplýsingar sem koma fram á þessu vefsvæði.

 


Athugaðu með framboð á gerðum hjá söluaðila MINI og með nákvæmar upplýsingar um gerðareinkenni ökutækja, tæknilýsingu og búnað og, ef um notaðan bíl er að ræða, ekna vegalengd áður en ökutæki er pantað.


Skoðaðu ávallt þá skilmála sem gilda um afhendingu á vöru eða þjónustu áður en þú skuldbindur þig. Nákvæma tryggingarskilmála og yfirlit yfir bótaábyrgð og aðrar vörur og þjónustu má fá samkvæmt beiðni.

 

Þú ættir að leita sjálfstæðrar fjármálaráðgjafar hvað varðar skatta- eða bókhaldsmál sem vísað er til á þessu vefsvæði.

FYLGNI VIÐ LÖGIN UM MÚTUGREIÐSLUR (BRIBERY ACT 2010).

Við hjá MINI og BL ehf viljum tryggja að sérhvert félag sé rekið af heilindum. Söluaðilar BL eru með skýrar reglur gegn mútugreiðslum og spillingu sem stjórnendur í hverju félagi styðja og eiga að tryggja að starfsfólk BL verði ekki fyrir mútum eða spillingu.

AÐGANGUR UTAN Íslands.


Ökutæki og tæknilýsingar á þessu svæði eru, nema annað sé tekið fram, aðeins fyrir Íslandsmarkað. Þessar tæknilýsingar (þ.m.t. upplýsingar um hvað er aukabúnaður og hvað er staðalbúnaður) kunna að vera annars konar á öðrum mörkuðum. Aftur á móti kunna myndir af ökutækjum að vera af gerðum sem seldar eru á öðrum mörkuðum og eiga ekki við um tæknilýsingar fyrir Íslandsmarkað.


Nema annað sé tekið fram eru fjármögnun, kaupleiga og tryggingar og þjónusta á þessu vefsvæði aðeins í boði fyrir íbúa á Íslandi.


Verið getur að upplýsingar og annað efni á þessu vefsvæði uppfylli ekki lagaskyldur í löndum utan Íslands. Ef þú kýst að nálgast þetta vefsvæði utan Íslands er það á þína ábyrgð að ákvarða að hvaða leyti staðbundin lög gilda og fylgni við staðbundin lög. Öll símanúmer og gjöld sem koma fram gilda aðeins fyrir símtöl sem hringd eru innan Íslands.

AÐGANGUR AÐ VEFSVÆÐI.

Við getum ekki lofað að þetta vefsvæði verði ótruflað eða laust við villur, bilanir eða veirur og við munum ekki bera bótaskyldu ef vefsvæðið er af einhverjum ástæðum óaðgengilegt í einhvern tíma né vegna tölvuveira eða kerfisbilunar. Aðgangi kann að vera lokað hvenær sem er án fyrirvara.

HÖFUNDARRÉTTUR.

Höfundarréttur á efni þessa vefsvæðis er í höndum félags innan BMW Group eða endanlegs móðurfélags, BMW AG eða leyfishafa. Enginn einstaklingur má afrita, breyta, senda, dreifa, birta, endurgera, gefa út, gefa leyfi fyrir eða búa til verk úr einhverjum hluta þessa efnis eða nota það á annan hátt opinberlega eða í viðskiptalegum tilgangi án skriflegs leyfis BMW. Þú mátt aðeins skoða eða prenta einstakar vefsíður til einkanota.

VÖRUMERKI.

Heiti, lógó og myndir á þessu vefsvæði sem auðkenna sérhvert félag innan BMW Group eða þriðju aðila og vörur þeirra og þjónustu eru vörumerki BMW AG og/eða viðkomandi þriðja aðila. Ekki skal líta svo á að nokkuð á þessu vefsvæði veiti nokkrum einstaklingi nokkurt leyfi eða réttindi af hálfu BMW AG eða þriðja aðila hvað varðar sérhvert slíkt heiti, lógó eða mynd.

ANNAR HUGVERKARÉTTUR.

Þær vörur, sú þjónusta og tækni eða ferli sem lýst er á þessu vefsvæði kunna að falla undir önnur hugverkaréttindi sem félög BMW Group, leyfishafar þeirra eða viðkomandi þriðju aðilar áskilja sér. Ekkert leyfi er veitt hvað varðar slík hugverkaréttindi.

TENGLAR Á ÖNNUR VEFSVÆÐI.

Þetta vefsvæði kann að innihalda tengla (stiklutexta) í önnur vefsvæði sem gera notendum kleift að fara af svæðinu og beint á þau vefsvæði sem tengt er í. Tenglarnir eru gefnir upp til að aðstoða notendur þessa vefsvæðis og ef tenglum er komið fyrir merkir það ekki að við styðjum eða samþykkjum það vefsvæði sem tengt er í. Við stjórnum ekki vefsvæðum sem tengt er í og berum ekki ábyrgð né bótaábyrgð vegna efnis á þeim eða tenglum á slíkum svæðum eða nokkrum sendingum sem tekið er á móti frá vefsvæðum sem tengt er í.

ENGIN ÁBYRGÐ EÐA BÓTAÁBYRGÐ.

Þó svo að upplýsingamyndir, efni og annað innihald í þessum fyrirvara og á vefsvæðinu eigi að vera rétt kann slíkt að innihalda villur eða ónákvæmni. Við, sérhvert félag innan BMW Group og BMW AG eða sérhver söluaðili MINI berum ekki ábyrgð á efni á vefsvæðum sem stýrt er af þriðju aðilum og erum ekki bótaskyld vegna efnis á þeim. Upplýsingarnar á þessu vefsvæði eru veittar „eins og þær eru“ og allar ábyrgðir, skilyrði og aðrir skilmálar sem lög eða fordæmisréttur gefa til kynna eru, að því leyti sem lög heimila, undanskilin frá þessum fyrirvara. Ekkert í þessum samningi útilokar bótaskyldu okkar gagnvart þér (a) vegna dauðsfalls eða áverka sem gáleysi okkar veldur eða (b) vegna svika eða sviksamlegra rangra staðhæfinga. Hvað þetta varðar skulum við, ekkert félag innan BMW Group, BMW AG eða neinn söluaðili MINI undir neinum kringumstæðum bera bótaábyrgð gagnvart neinu einstaklingi vegna neins taps á hagnaði, rekstrartaps, skerðingar á viðskiptavild eða svipaðs taps eða hreins fjárhagslegs taps né vegna nokkurs sérstaks, beins eða óbeins kostnaðar vegna taps, skemmda, gjalda eða útgjalda hvernig sem þau koma til, nema það sé vegna stórfellds gáleysis eða vísvitandi misferlis.

 

Í þessum fyrirvara felur „bótaábyrgð okkar“ í sér bótaábyrgð sérhvers félags innan samstæðunnar og fulltrúa okkar og þeirra, starfsfólks, þátttakenda og ráðgjafa og undirverktaka; „þú“ á við sérhvern annan aðila sem krefst ábyrgðar fyrir þína hönd; og „tap eða tjón“ merkir sérhvert tap, tjón, kostnað eða útgjöld af sérhverju tagi og hvernig sem það er tilkomið og tengist vörunum og þjónustunni sem við veitum, að meðtöldum þeim sem koma fram á vefsvæðinu eða í þessum fyrirvara, hvort sem er samkvæmt samningi þessum eða öðrum samningum eða vegna rangrar framsetningar, rangfærslna, athafna eða athafnaleysis er leiðir til tjóns, þ. á m. gáleysis.

SAMNINGSROF.


Ef einhver skilmálanna reynist ólögmætur, ógildur eða á annan hátt óframkvæmanlegur verður slíkum skilmálum, að því leyti sem þeir reynast ólögmætir, ógildir eða óframkvæmanlegir, eytt og þeir aðskildir frá skilmálum vefsvæðisins. Eftirstandandi framkvæmanlegir skilmálar skulu halda gildi sínu og teljast áfram bindandi.
Ekkert í þessum skilmálum skal útiloka eða takmarka bótaábyrgð okkar vegna dauða eða meiðsla sem verða vegna gáleysis okkar eða skal hafa áhrif á lögbundin réttindi þín ef þú ert neytandi.

LÖG.

Þessir skilmálar skulu stjórnast af og túlkast í samræmi við íslensk lög. Ágreiningur sem verður vegna þeirra skal, nema annað sé sérstaklega samþykkt, vera háður lögsögu viðkomandi dómstóla.

SÍMTÖL OG TÖLVUPÓSTUR.

Símtöl og tölvupóstsamskipti við MINI, BMW eða okkur í þau netföng sem má nálgast eða finna á þessu vefsvæði kunna að vera tekin upp, skráð eða fylgst með þeim. Með því að nota þessar samskiptaleiðir samþykkir þú upptöku á eða eftirlit með símtölum og tölvupósti.